header
Contact
nederlands     English version

(Out)sourcing: professionele HR advisering en begeleiding.

Het uitbesteden, overnemen, verzelfstandigen of (ver)kopen van bedrijfs-activiteiten is een organisatie-verandering met ingrijpende gevolgen voor de medewerkers. Lilian Smits adviseert over alle HR aspecten die een rol spelen bij strategische sourcingvraagstukken: juridisch, organisatorisch en emotioneel.

Met Sourcing wordt bedoeld:

Lilian Smits verzorgt advies, coaching en training op het gebied van:

Het resultaat: een vlot verlopend succesvol veranderproces, dat zo min mogelijk pijn veroorzaakt bij de betrokken medewerkers en zoveel mogelijk geld bespaart voor de organisatie die de verandering doorvoert.

TIP: bij TIEM is een handzaam boekje verschenen dat veel informatie geeft over alle HR aspecten bij uitbestedingen:
“HRM-aspecten van uitbesteding. De mens in outsourcing”.
Te bestellen via Uitgeverij Tiem. Kosten € 19,50 (excl. verzendkosten). Lilian Smits is één van de auteurs.

HRM-aspecten van uitbesteding
back